استند دسک

6 کالا

استند دسک : میز ایستاده از نظر بسیاری سالم تر از نشستن در یک میز اداری برای مدت طولانی است. برای بسیاری از افراد می تواند بهره وری ، انرژی و احتمالاً حتی ماندگاری را افزایش دهد. و منطقی است – فقط به این فکر کنید که چقدر می نشینیم. بنابراین بسیاری از ما مشاغلی داریم که فقط می نشینند ، می نشینند ، می نشینند.گفته می شود ، تغییر روی میز ایستاده به این معنی نیست که باید به طور خودکار میز فعلی خود را بیرون بیاورید. و مطمئناً نیازی نیست فضای کاری خود را با یک میز جداگانه فقط برای ایستادن جمع کنید. انتقال به یک میز ایستاده با مبدل میز ایستاده می تواند صاف و بدون دردسر باشد. ما اینجا انواع میزهای ایستاده نشسته را داریم که میتوانید انتخاب کنید.