پایه هیدرولیکی مانیتور

34 کالا

پایه هیدرولیکی مانیتور: پایه بازوی مانیتور گازی چیست؟
این نوع پایه بازوی مانیتور کمی گرانتر از همتای مکانیکی و ساده خود است. چرخش: این پایه بازوهای مانیتور دامنه حرکتی وسیع تری نسبت به سایر بازوها دارند. آنها به سمت بالا یا پایین کج می شوند ، از یک طرف به طرف دیگر می چرخند و با چرخش جهت مانیتور را تغییر می دهند. پایه هیدرولیکی مانیتور دارای استاندارد VESA می باشند که قابلیت نصب بر روی کلیه مانیتور ها را دارا می باشند. در صورتی که پشت مانیتور شما جای پیچ وجود ندارد باید از مکمل نگهدارنده مانیتور جهت استفاده از پایه رومیزی مانیتور استفاده بفرمائید.