نگهدارنده کاغذ برگه

5 کالا

نگهدارنده کاغذ برگه: تقریباً هر کسی که حداقل در بعضی مواقع از یک رایانه در کارهای روزانه خود استفاده می کند احتمال دارد که در حین تایپ کردن ، به یک سند یا برگه نگاه کند. در چنین مواقعی ، یک نگهدارنده اسناد به خوبی طراحی شده می تواند تأثیر مثبت زیادی بر ارگونومیک داشته باشد. و به جلوگیری از خطرات ارگونومیک عدم استفاده از نگهدارنده سند کمک کند. نگهدارنده اسناد برای مشاهده آسان، اسناد شما را ثابت نگه می دارند. از بین سبک های مختلف انتخاب کنید و هم اکنون نگهدارنده ایده آل خود را سفارش دهید.