privacy policy

بر طبق توافقنامه های موجود با سایت نماد اعتماد الکترونیکی، این فروشگاه متعهد می شود که به حریم خصوصی کاربران خود احترام بگذارد.
ما هرگز بدون اجازه از خودتان، دست به افشای اطلاعات خصوصی و فردی شما نخواهیم زد، مگر اینکه به موجب قانون توجیهی برای این کار وجود داشته باشد.