کارت خالی

پشتی طبی ساتیا

PDF
حمایت کامل از پهلوها، شانه ها و لگن (باسن)
حفظ انحنای داخلی ستون فقرات پایینی
400000 ﷼
قیمت فروش با تخفیف ویژه
قیمت فروش بدون مالیات400000 ﷼
تخفیف

    هنگام نشستن در یک صندلی اداری، یک پشتی طبی خوب باید کمر شما را به طور کامل حمایت کند البته در صورتی که به درستی قرار داده شود، 

    یک پشتی طبی باید مزایای زیر را ارائه دهد:
    حمایت از پهلوها، شانه ها و لگن (باسن)
    حفظ انحنای داخلی ستون فقرات پایینی
    ساخته شده از مواد اسفنجی

Banner