satia company

استند مارکت همینجاست !!!!

پرداخت به 3 طریق امکان پذیر می باشد:

1.از طریق پرداخت آنلاین

بعد از ثبت سفارش به صفحه پرداخت از طریق درگاه بانکی هدایت می شوید.درگاه بانک
2.پرداخت به حساب شرکت ساتیا پارس نوین پویا:

بانک سینا: 407816407407261 / شبا: IR580590040781640740726001

3.کارت به کارت: به نام محمود زارعی

بانک ملت: 6104337826945493 / شماره حساب: 4672392512

بانک ملی:6037997126641571 / شماره حساب: 0301340308003

بانک اقتصاد نوین: 6037121174512566 / شماره حساب: 231170158189481